Jos van der Meer - MeerFinance
 
Inzicht in Performance

Dienstverlening

FINANCIEEL INTERIM MANAGEMENT

Heeft u extra capaciteit nodig voor een veranderproces, een tijdelijke uitbreiding in de bezetting of wegens onderbezetting?  Als finance professional kan MeerFinance in de rol van financieel manager of business controller uw organisatie op projectbasis versterken.   Ook als rechterhand van de CFO kan MeerFinance een belangrijke rol van betekenis spelen. Als CFO heeft u veel verantwoordelijkheden. Echter, door de dagelijkse drukte komt u niet altijd toe aan de belangrijke zaken. MeerFinance kan voor u hands-on projecten managen en uitvoeren.  MeerFinance is uw partner in financieel management. Dit kan zijn in de rol van financieel interim manager, project manager of als rechterhand van de CFO. Ook is het mogelijk om een rol te vervullen als parttime CFO waardoor de dienstverlening ook bereikbaar wordt voor ondernemingen in het MKB

PERFORMANCE MANAGEMENT

Maakt u voor de planning & control cyclus en het beschikbaar stellen van management informatie vooral gebruik van Excel? Ik ben een veel-gebruiker van Excel maar niet voor de planning & control cyclus. Excel heeft namelijk zijn beperkingen – het is bewerkelijk en foutgevoelig, de data wordt decentraal opgeslagen en is daarmee slechts toegankelijk voor een beperkt aantal personen, het biedt geen bescherming van de data en er is geen ondersteuning van het werkproces. Hoe kunnen we het gebruik van Excel overstijgen zonder de voordelen die Excel biedt teniet te doen?   Softwarepakketten op het gebied van Performance Management & Business Intelligence maken gebruik van een centrale opslag van data met één versie van de waarheid. Deze informatie is altijd en overal toegankelijk. Voor analyses en management informatie maakt u gebruik van deze data via een webportal of Excel. Toegangscontrole en rechten worden ingericht zodat de gebruikers alleen toegang krijgen tot de informatie die ze nodig hebben uit hoofde van hun functie.  MeerFinance kan u als project manager adviseren in het selectieproces, implementatie en nazorg.  

ACQUISITIES EN DESINVESTERINGEN

Een bedrijf kopen of verkopen kan veel vragen oproepen bij de ondernemer. Het is een proces dat elke keer uniek is en waarvan het succes bepaald wordt door een goede voorbereiding en zorgvuldige uitvoering om de risico’s te beperken en de doelstellingen te realiseren. Een acquisitie of een desinvestering van een bedrijfsonderdeel vraagt dan ook specialistische kennis en ervaring.  MeerFinance beschikt hierover en kan u niet alleen adviseren in de verschillende fasen van het project maar kan ook op een praktische manier de stappen in een koop- of verkoopproces voor u uitvoeren.  

 UW PARTTIME CFO

De parttime CFO is de oplossing voor de bedrijven in het MKB die structureel willen beschikken over een goed opgeleide en ervaren financiële professional. Jos van der Meer van MeerFinance kan op parttime basis de financiële functie in uw onderneming structureel versterken en als sparring partner het management en de directie ondersteunen in strategie en operatie. Zij krijgen dan meer tijd voor het ondernemen. De werkzaamheden van de parttime CFO kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op:

  • Structureel versterken en aansturen van de financiële functie.
  • Opzetten en verbeteren van de planning & control cyclus.
  • Stroomlijnen van administratieve en operationele processen.
  • Analyseren en optimaliseren van de kostenstructuur.
  • Begeleiden en ondersteunen van de directie bij het kopen en verkopen van bedrijfsonderdelen.
  • Klankbord en financieel sparring partner voor de directie.
  • Gesprekspartner voor uw accountant, belastingadviseur en banken.

Door de capaciteit af te stemmen op de omvang en complexiteit van uw bedrijf is een parttime CFO mogelijk voor middelgrote én kleine bedrijven. Een groot voordeel is dat u dan beschikt over een finance professional die op de hoogte is van uw organisatie met al haar ‘ins and outs’ en ook projecten kan begeleiden om vervolgens de resultaten te borgen in de onderneming.